O KONFERENCJI

Konferencja „Pacjentocentryzm” odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie.

Konferencja to okazja do dyskusji w znakomitym gronie ekspertów, przedstawicieli administracji, świata nauki, zawodów medycznych i przede wszystkim pacjentów.

Konferencję rozpoczniemy od specjalnej debaty pacjentów (formuła warsztatowa), aby następnie przejść do eksperckich paneli dyskusyjnych.

Zwieńczeniem całodziennych dyskusji będzie ogłoszenie laureatów nagrody im. Ewy Borek „Lider Pacjentocentryzmu”.


PROGRAM KONFERENCJI

9.30 – 10.00 – Rejestracja

10.00-11.30 – Debata pacjentów (formuła warsztatowa)
organizowana we współpracy z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej


12.00 –  Oficjalne otwarcie konferencji (rozpoczęcie transmisji)

12.15- 14.00 Panel I – Pacjentocentryczny system ochrony zdrowia

Tematy: co dalej z ideą pacjentocentryzmu, jakich nowych rozwiązań w ochronie zdrowia potrzebujemy, jakie postulaty pacjentów i zawodów medycznych, rola pacjenta i Rady Organizacji Pacjentów w systemie, jakość i bezpieczeństwo systemu, relacja pacjent – personel medyczny, profilaktyka i kalendarz szczepień dorosłych

14.45-16.00 Panel II – Opieka zdrowotna blisko pacjenta

Tematy: opieka przyjazna pacjentowi – koordynowana, długoterminowa, domowa, farmaceutyczna; leczenie paliatywne, strategia MZ w zakresie opieki senioralnej i długoterminowej („Zdrowa Przyszłość”), rola POZ w kreowaniu postaw prozdrowotnych, wczesna diagnostyka i badania profilaktyczne

16.30-17.45 Panel III – Nowoczesne rozwiązania i e-usługi w służbie pacjentom

Tematy: standard opieki telemedycznej, wnioski z telemedycznego okrągłego stołu MZ, współpraca na linii CeZ – pacjenci (realizacja strategii współpracy), rozwój e-recepty i konta IKP, centralna rejestracja, e-usługi w POZ, innowacje w opiece nad pacjentem, rozwiązania wspierające terapię i utrzymanie zdrowia

17.45-18.00 Rozmowa 1:1 – Kampania społeczna #Odwołuje #Nieblokuje

18.00-18.30 Prezentacje partnerów

19.00 – Gala wręczenia nagród w konkursie „Lider pacjentocentryzmu”

ORGANIZATOR

Fundacja My Pacjenci jest organizacją działającą na rzecz poprawy jakości systemu ochrony zdrowia i wzmocnienia pozycji pacjenta. Misję swoją realizujemy głównie poprzez dostarczanie wiarygodnych danych z badań opinii oraz rekomendacji zmian systemowych. Zespół Fundacji jest aktywnym komentatorem aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia, uczestnikiem debat i dyskusji a także twórcą licznych kampanii społecznych. Fundacja została powołana do życia w maju 2012 r. przez śp. Ewę Borek – lekarza, menadżera, pacjenta, eksperta z wieloletnim doświadczeniem pracy na rzecz wzmocnienia roli i głosu pacjentów w systemie, ale także eksperta w dziedzinie organizacji i finansowania ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego.

PARTNERZY KONFERENCJI

Patronat honorowy

Patronat medialny

Sponsorzy

REJESTRACJA

Rejestracja na udział stacjonarny w Konferencji PACJENTOCENTRYZM została zakończona.

Zapraszamy do śledzenia transmisji online.

KONFERENCJA – EDYCJA 2022

Konferencja „Pacjentocentryzm – kiedyś i dziś” odbyła się 7 czerwca 2022 r. w Warszawie. Relację z jej przebiegu można znaleźć na kanałach Fundacji My Pacjenci

KONTAKT

Fundacja MY PACJENCI
e-mail: konferencja@mypacjenci.org
tel. +48 690 677 446